Аудиторские услуги

 

АК «Факторіал Консалт» вже протягом більше 5-х років надає аудиторські послуги на високому професійному рівні. У компанії працюють сертифіковані аудитори зі значним практичним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподатковування та фінансів. Кваліфікація наших фахівців у сфері аудиту підтверджена сертифікатами Аудиторської палати України, Асоціацією сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів (CAP/CIPA).

Наша аудиторська компанія надає наступні аудиторські послуги:

1. Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та надання аудиторського висновку;

2. Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та надання аудиторського висновку;

3. Виконання погоджених процедур щодо фінансової інформації;

4. Огляд фінансової звітності та надання аудиторського звіту;

5. Перевірка (аудит) прогнозної фінансової інформації.

У тому числі наша аудиторська компанія надає такі аудиторські послуги:

* аудит податкової звітності, підготовленої відповідно до Українського податкового законодавства;

* послуги в сфері інтеграції облікових даних філій підприємства та складання консолідованих фінансових звітів;

* трансформація фінансової звітності, підготовленої відповідно до НСБУ у звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів (IFRS);

* аудит емісії цінних паперів;

* аудит державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змін форм власності;

* аудит у процесі процедури визнання підприємства неплатоспроможним або оголошення його банкрутом;

* проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з наданням письмових рекомендацій щодо її поліпшення;

* участь у проведенні інвентаризації основних коштів, товарів (ТМЦ) і т. д.

   • На главную